История на Деспред

История

ДЕСПРЕД АД е основана през 1947г. с доказана във времето репутация на надежден и лоялен бизнес партньор.

Дружеството присъства със свои офиси/терминали в главните морски, речни и въздушни пристанища на България (Бургас, Варна, Русе, Лом, Видин), гранични пунктове с Република Сърбия (Драгоман) и Република Турция (Свиленград), както и във важни и стратегически области на икономиката – София, Пловдив и Димитровград. Уникалната ни структура и ноу-хау ни позволяват да предлагаме различни опции и алтернативни решения с цел клиентите ни да имат възможност за избор за оптимално логистично решение.

ДЕСПРЕД АД предлага пълна гама транспортни, спедиционни и логистични услуги – внос, износ и транзит, включително:

  • автомобилен, въздушен, морски, железопътен и речен транспорт – групажни пратки, частични и пълни товари;
  • пристанищна обработка на опаковани и насипни товари, Ро-Ро превози и контейнери, транспортирани по река и/или море;
  • комбинирани/мултимодални и интермодални превози – собствени многофуркзионални терминали, интегрирани с железопътната инфраструктура
  • регулярна морска Po-Po линия с маршрут България / Бургас – Грузия / Батуми (ежеседмично). Корабът има капацитет да превозва едновременно 110 камиона и 88 автомобила;
  • транзитни операции и обезпечение на митни сборове /собствена банкова гаранция/ в рамките на България и/или от България към страните в ЕС, валидна за Турция и Сърбия;
  • митническо агентиране и документални формалности за допустимите митнически режими;
  • терминални и складови услуги – митнически и временен склад, свободно съхранение, открити и закрити складови площи;
  • панаирна и изложбена логистика по целият свят;
  • вътрешен транспорт на територията на страната – дистрибуция и консолидация в рамките на 24/48 часа;
  • застраховане на товари и консултантски услуги.
5/5 - (1 vote)