Нашите проекти

Проекти – уникални транспортни решения

Зелени коридори

 

Контейнерен блок влак от Бургас до Будапеща – терминал Деспред-Бургас към Централна Европа, обслужващ и товари от/за Кавказките страни, Близък Изток

Мултимодален/Интермодален и железопътен транспорт през терминал Деспред-Димитровград, опериращ товари от Турция за България и Европа и обратно

Ро-Ро връзка с Кавказки регион и Централна Азия – от България до Азербайджан (обслужващ товари за Иран, Грузия, Армения, Казахстан, Туркменистан)

 

Контейнерен блок влак от Китай до България

           Контейнерен блок влак от Китай до България

5/5 - (1 vote)