Category Archives: Общи

transport

Възможности за речен транспорт в България – част 2

Видове речен транспорт в България 1
Видове речен транспорт в България на невероятни цени

Вътрешен речен транспорт в България

Под вътрешен речен транспорт в България се разбира всяко движение на товарни плавателни съдове по вътрешни водни пътища в рамките на държавата. Вътрешен или национален речен транспорт в България се извършва между две пристанища в държавата, като тук няма значение дали плавателният съд е собственост на българска или чужда транспортна компания.

Международен речен транспорт в България

Факт е, че разстоянията между пристанищата не са много големи, което е логично при малките размери на страната ни като цяло. И все пак речен транспорт в България е добра опция, когато имате нужда от намаляване на разходите за превоз на стоки не само в рамките на страната, но и в чужбина. Възможността да имаме достъп до плавателния Дунав, който преминава през голяма част от европейските държави, позволява използването на речен транспорт в България да бъде сред основните възможности за по-евтин транспорт на стоки и суровини.

Когато говорим за речен транспорт в България, най-често говорим за превоз на стоки от и към държави като Германия, Австрия, Словакия, Унгария, Хърватия, Сърбия, Румъния, Молдова и Украйна.

От своя страна, Дунав участва в речния канал Рейн-Майн-Дунав в Германия, което дава възможности за още по-мащабен речен транспорт в България, когато има нужда от износ или внос на стоки. Каналът дава възможност за речна връзка при транспорт на стоки и суровини между Атлантическия океан, Северно море и Черно море, което значително разширява възможностите за използване на речен транспорт в България.

Видове речен транспорт в България 2
Видове речен транспорт в България – оферти

Комбиниран речен транспорт в България

Използването на речен транспорт в България може успешно да се комбинира с всички други видове превози – автомобилен, железопътен и самолетен. Най-често речен транспорт в България се съчетава чрез претоварване на речните пристанища, като позволява връзка между река и шосе, река и жп линия или река и море. Това дава възможност за много по-широк размах на транспортните дейности, за доставки от врата до врата, както и за намаляване на транспортните разходи за пратките.

От друга страна, използването на речен транспорт в България може да се комбинира лесно с морски превози, което дава възможност за изпращане на товари в Азия, Африка, Америка, Австралия.

Прочетете повече за воден транспорт на нашия сайт

Вътрешен речен транспорт в България
Международен речен транспорт в България
Комбиниран речен транспорт в България

transport

Възможности за речен транспорт в България – част 1

Качествен речен транспорт в България 1
Качествен речен транспорт в България от специалисти

Вътрешният речен транспорт в България не е особено добре развит по понятни причини: у нас няма плавателни реки, по които да може да се извършва превоз на стоки. Вътрешен речен транспорт в България се извършва единствено по река Дунав, което до голяма степен ограничава възможностите и местоположенията, до които могат да достигнат товарите. И все пак Дунав често се използва при международен речен транспорт в България. Защо е добре да потърсите и да използвате речен транспорт в България, прочетете нататък.

Особености на цялостния речен транспорт в България

При използването и извършването на речен транспорт в България се следват редица нормативни документи и регламенти, издадени от Република България или Европейския съюз. Познаването и спазването на директивите и нормативните документи гарантира не само безопасността, но и легалността на доставките чрез речен транспорт в България.

Статистиките за речен транспорт в България показват интересни тенденции във вноса и износа на стоки по вода. В последните години значително се повишава количеството на внесени стоки от речните ни пристанища – разтоварените стоки от речен транспорт в България през 2020 са 1,7 млн. тона, за 2021 са почти 1,6 млн. тона, а за 2022 – малко над 1,8 млн. тона. За сметка на това намалява количеството на изнесените стоки, като чрез речен транспорт в България през 2020 година са изнесени около 1,7 млн. тона, за 2021 са 1,6 млн. тона, а за 2022 – едва 1,2 млн. тона.

Качествен речен транспорт в България 2
Качествен речен транспорт в България на страхотни цени

Пристанища за речен транспорт в България

За речен транспорт в България се използват само няколко пристанища: пристанище Видин, Лом, Русе, Свищов, Сомовит, Тутракан. Във всички тях са създадени отлични възможности за свързване на речен транспорт в България с железопътен и автомобилен транспорт. Това дава възможност използването на речен транспорт в България лесно да се превърне в част от мултимодалния транспорт на стоки от врата до врата.

Разгледайте нашите оферти за морски транспорт

Особености на цялостния речен транспорт в България
Пристанища за речен транспорт в България

transport

Предимства и предизвикателства при транспорт на контейнери – част 3

Транспорт на контейнери – за сигурност и безопасност

Транспорт на контейнери - оферти 1
Транспорт на контейнери – оферти на страхотни цени

През цялото време на транспорт на контейнери съдържанието на контейнера е неизвестно на превозвачите, тъй като може да бъде отворено само при изпращача, на митницата и при получателя. Така използването на транспорт на контейнери намалява значително риска от загуби, кражби и повреди на стоките.

Транспорт на контейнери – ограниченията

И все пак контейнерите са голям потребител на терминално пространство (предимно за съхранение), което означава, че много интермодални терминали за транспорт на контейнери са преместени в градската периферия. Това може да не е затруднение за влакови композиции и камиони, но може да създаде проблеми с газенето в пристанището заради въвеждането на по-големи контейнерни кораби, особено тези от класа post-Panamax.

Транспорт на контейнери – скъпо струваща инфраструктура

Инфраструктурите и оборудването за обработка и транспорт на контейнери включват съоръжения като гигантски кранове, складови съоръжения, вътрешни пътища, железопътен достъп. Това са важни инвестиции, които изискват голям наличен капитал. Освен това стремежът към автоматизация увеличава нуждата от вложения в интермодалните терминали.

Транспорт на контейнери – подреждането

Сложността на подреждането при транспорт на контейнери изисква често повторно подреждане, което налага допълнителни разходи и време за операторите на терминали. Колкото по-голяма е товарната единица, толкова по-сложно е оперативното ѝ управление.

Транспорт на контейнери - оферти 2
Транспорт на контейнери – оферти и мнения

Транспорт на контейнери – препозициониране

Поради търговски дисбаланси много контейнери остават празни. Но независимо дали е пълен или празен, контейнерът заема също толкова място. Наблюдаваното разграничение между производството и потреблението на глобално ниво изисква препозициониране на контейнерни активи на големи разстояния.

Транспорт на контейнери – риск от големи загуби

Ако се случи нещо с контейнера, цялата стока в него бива похабена, унищожена или изгубена наведнъж и това е един от най-големите рискове при транспорт на контейнери. Така например около 1500 контейнера се губят в морето всяка година, като падат зад борда, главно поради лошо време.

За всякакви въпроси относно използването и организирането на транспорт на контейнери можете да се обърнете към консултантите на ДЕСПРЕД, които са на ваше разположение.

Прочетете повече за транспорт и логистика и открийте перфектната оферта за Вас

Транспорт на контейнери – за сигурност и безопасност
Транспорт на контейнери – ограниченията
Транспорт на контейнери – скъпо струваща инфраструктура
Транспорт на контейнери – подреждането
Транспорт на контейнери – препозициониране
Транспорт на контейнери – риск от големи загуби

transport

Предимства и предизвикателства при транспорт на контейнери – част 2

Транспорт на контейнери – лекота при смяна на транспортни средства

Транспорт на контейнери - цени 1
Транспорт на контейнери – цени и мнения

Контейнерният транспорт е често използван за превоз на различни видове и размери стоки в световен мащаб, особено при интермодален подход. Например товарите могат да се превозват с комбинация от кораб-автобус-железопътен транспорт или железопътен транспорт-кораб-камион или камион-кораб без нужда от особена подготовка и трудности при трансбордирането. Системата за стандарт подобрява товаренето и претоварването, намалява срока на превоз и подобрява точността на доставката, което отговаря на очакванията и удовлетворението на клиентите.

Транспорт на контейнери – за всякакви товари

Контейнерите могат да се използват за превоз на голямо разнообразие от стоки – общи промишлени стоки, насипни товари (например въглища, пшеница), автомобили и нетрайни стоки. Има пригодени контейнери за сухи товари, течности (нефт и химически продукти) и хладилни товари, което прави използването на транспорт на контейнери напълно подходящо за почти всеки тип бизнес.

Транспорт на контейнери – за икономичност

Когато използвате транспорт на контейнери, можете да разчитате на по-ниски разходи за превозите. Това предимство се дължи преди всичко на стандартизацията при транспорт на контейнери. Цифрите са красноречиви: превозването на едно и също количество насипни товари в контейнер е около 20 пъти по-евтино, отколкото чрез конвенционални средства. Така използването на транспорт на контейнери позволява икономии, които не са били възможни чрез стандартна обработка на насипни товари. Основното спестяване на средства произтича от по-ниските разходи за интермодален транспорт поради отпадане на нуждата от преопаковане и пренареждане на товарите.

Транспорт на контейнери - цени 2
Транспорт на контейнери – цени за всеки

Транспорт на контейнери – за добра скорост

И отново: при транспорт на контейнери операциите по претоварване са минимални и бързи. Времето за обработка например на корабно пристанище може да се намали от 3 седмици на около 24 часа. Поради това предимство при трансбордиране интермодалният транспорт на контейнери е много по-бърз.

Освен това мрежите за транспорт на контейнери са добре свързани и предлагат широка гама от опции за превоз. Контейнеровозите също са по-бързи от обикновените товарни кораби и предлагат честота на посещения в пристанища, позволяваща постоянна скорост. 

Транспорт на контейнери – за по-лесно складиране

Контейнерът сам по себе си играе и ролята на склад, тъй като защитава товара, който носи. Това предполага по-прости и по-евтини опаковки при транспорт на контейнери, особено когато става дума за стоки за потребление. Капацитетът за подреждане на кораби, влакове и автомобили е още едно от чистите предимства при транспорт на контейнери. С подходящо оборудване контейнерната площадка може да увеличи своята плътност на подреждане и така да подобри още повече условията за транспорт на контейнери.

Прочетете повече за воден транспорт на нашия сайт

Транспорт на контейнери – лекота при смяна на транспортни средства
Транспорт на контейнери – за всякакви товари
Транспорт на контейнери – за икономичност
Транспорт на контейнери – за добра скорост
Транспорт на контейнери – за по-лесно складиране

transport

Предимства и предизвикателства при транспорт на контейнери – част 1

Транспорт на контейнери - видове 1
Транспорт на контейнери – видове и цени

В съвременните превози на стоки, които трябва свободно да достигат до всяка точка на света, използването на транспорт на контейнери е една от универсалните възможности. Често се налага да се използва интермодален метод, при който за превоза на един контейнер през целия му маршрут се използват няколко вида транспорт. Интермодалният транспорт има отлични предимства като намаляване на времето и вероятността от повреда на товара, гъвкавост и сигурен поток от стоки. И използването на транспорт на контейнери е най-лесният начин такъв превоз да бъде организиран и изпълнен. Използването на интермодален транспорт на контейнери позволява на компаниите да доставят товарите си бързо, евтино и от врата до врата.

И все пак за организиране и управление на интермодален транспорт на контейнери спедиторите трябва да притежават голяма доза умения, знания, опит и достъп до модерни технологии, които помагат да се разберат и посрещнат нуждите на клиентите. Тъй като в ДЕСПРЕД организираме транспорт на контейнери от десетилетия наред, тук ще споделим с вас всички важни предимства и предизвикателства пред този вид превози. Надяваме се, че така ще ви помогнем да прецените по-лесно дали имате нужда от транспорт на контейнери и какъв да бъде най-удобният за вас начин да го организирате.

Факт е, че използването на стандартни контейнери предоставя многобройни предимства на дистрибуцията на товари, но също така носи своите предизвикателства. Ето какво ще спечелите и какво можете да рискувате, ако изберете транспорт на контейнери.

Транспорт на контейнери - видове 2
Транспорт на контейнери – видове и невероятни оферти

Транспорт на контейнери – удобството на стандарта

Транспорт на контейнери означава преди всичко превоз на стоки чрез стандартни транспортни съдове, които могат да се обработват навсякъде по света (ISO стандарт). Освен това при транспорт на контейнери можете да разчитате на специализирани видове транспортни средства – кораби, камиони, шлепове, вагони, самолети, както на наличието на подходящо оборудване и терминали на всеки етап от превозването на стоките ви. Нещо повече, всеки контейнер има уникален идентификационен номер и код на типа размер, което позволява да бъде уникална транспортна единица, която лесно се управлява и проследява по време на целия процес по транспорт на контейнерите ви.

Разгледайте нашите оферти за морски транспорт

Транспорт на контейнери – удобството на стандарта

transport

Сухоземен транспорт: характеристики и видове – част 3

Железопътен сухоземен транспорт: същност и предимствата

Сухоземен транспорт - видове 1
Сухоземен транспорт – видове и експертно мнение

Железопътният сухоземен транспорт е една от важните опции за наземни превози. Макар да са трудни и скъпи за създаване и поддръжка, железопътните мрежи се разширяват по целия свят, което ги превърна в широко използвано решение за различни бизнеси и пазари. Доставката с влакови композиции предлага няколко предимства.

Предимства на железопътния сухоземен транспорт

Първо и най-важно, железопътният сухоземен транспорт позволяват превозването на големи обеми товари на големи разстояния. Възможността за използване на различен тип вагони позволява лесното превозване на всякакви видове стоки: общи или опасни товари, течни или насипни товари, товари с изискване за контрол върху температурата и др.

В същото време този тип сухоземен транспорт често води до намаляване на транспортните разходи, тъй като един и същи товар може да бъде превозен чрез по-малко на брой пратки. Едно превозно средство се управлява с минимален персонал, а може да превози тонове товари, което допълнително намалява разходите. И не на последно място, железопътният сухоземен транспорт предлага възможността за включване в групажни пратки, което още повече намалява себестойността на транспорта на единица товар.

Друг важен плюс е безопасността: железопътният сухоземен транспорт е по-малко податлив на пътни инциденти и задръствания в сравнение с други решения. Добрата организация на движението води до минимален риск от забавяния, а контролът в зоните за товарене и разтоварване, както и самата същност на влаковия сухоземен транспорт, намалява допълнително рисковете от кражби и инциденти.

Сухоземен транспорт - видове 2
Сухоземен транспорт – видове и цени

Не на последно място, железопътният сухоземен транспорт има по-малко въздействие върху околната среда в сравнение с автомобилния.

Два от най-големите недостатъка на железопътния сухоземен транспорт са бавната скорост и невъзможността да се достигне до всяка желана дестинация. Но  комбинирането на железопътен с автомобилен вид транспорт решава лесно този проблем.

В крайна сметка, автомобилният и железопътният сухоземен транспорт остават крайъгълен камък на международната логистика днес. Свържете се с експертите на ДЕСПРЕД, ако имате нужда от консултация за най-подходящите видове транспорт за вашите пратки. Нашият екип е готов да ви подкрепи и да създаде професионална програма за доставка, която отговаря на вашите нужди и изисквания, след което да я изпълни от край до край като надежден спедитор.

Открийте повече информация за автомобилен транспорт на нашия сайт

Железопътен сухоземен транспорт: същност и предимствата

transport

Сухоземен транспорт: характеристики и видове – част 2

Сухоземен транспорт - цени 1
Сухоземен транспорт – цени и страхотни оферти

Видове сухоземен транспорт

Вариантите за сухоземен транспорт са два: автомобилен и железопътен. Важно е обаче да познавате видовете камиони и железопътни системи, за да оптимизирате превозите. Компаниите могат да избират различни автомобили за сухоземен транспорт – от стандартни товарни камиони до специализирани хладилни камиони, съобразени със специфичните нужди на товарните пратки. Железопътните системи също предлагат набор от опции – от контейнерни влакове до интермодални решения.

Нека разгледаме по-подробно двата различни вида сухоземен транспорт.

Автомобилен сухоземен транспорт: същност, видове и предимства

Автомобилният транспорт е най-универсалното от всички наземни решения за превоз. С такъв сухоземен транспорт си осигурявате достъп до места, които може да не са лесно достъпни за никои други транспортни средства. Следователно автомобилният сухоземен транспорт често се използва в мултимодалния подход за връзка с други видове превозни средства.  

Предимства на автомобилния сухоземен транспорт

Използването на автомобилен сухоземен транспорт предлага гъвкавост и икономични решения. В допълнение, този вид превоз на товари е подходящ за всякакъв вид стоки (дори опасни), стига всичко да се извършва в пълно съответствие с определените изисквания. Друго предимство е, че това е най-прекият вид сухоземен транспорт и използва по-развита инфраструктурна мрежа от железопътната мрежа. Като цяло, в много региони на света гъстотата и възможностите на пътищата и магистралите са по-големи от тази на железопътните линии.

Сухоземен транспорт - цени 2
Сухоземен транспорт – цени за всеки

Различни видове автомобилен сухоземен транспорт

В зависимост от количеството и вида на товара, обработката на товари при автомобилен сухоземен транспорт може да изисква различни видове превозни средства. Нека прегледаме различните видове камиони, които можете да използвате:

  • Платформи: този вид камиони се използват, когато товарът е обемист (оборудване, строителни машини и др.) и изисква специална обработка.
  • Камиони с брезент: това са бордови платформи с брезентови завеси или странични капаци, които осигуряват лесен достъп до вътрешния товар. Завесите са опънати и осигуряват суха среда за защита на товара по време на превозването му.
  • Транспортиране с контролирана температура: този тип камиони за сухоземен транспорт осигуряват охлаждане, което позволява контрол на температурата по време на пътуването.
  • Гондоли: тези камиони са подходящи за насипни товари.
  • Цистерни: това са камиони, специално предназначени за сухоземен транспорт на течни или газообразни материали.

Потърсете повече информация за автомобилен транспорт на нашия сайт

Видове сухоземен транспорт
Автомобилен сухоземен транспорт: същност, видове и предимства

transport

Сухоземен транспорт: характеристики и видове – част 1

Качествен сухоземен транспорт 1
Качествен сухоземен транспорт на достъпни цени

В спедицията изборът на подходящ начин на транспортиране е важно условие за създаването на успешна верига за доставки. От добрата скорост и ефективност през висока сигурност и гъвкавост – всичко това можете да получите, ако използвате сухоземен транспорт за пратките си.

Този път ще разгледаме по-подробно какво може да ви предложи използването на сухоземен транспорт, какви видове сухоземен транспорт има и какви предимства дава всеки един от тях. Ще прегледаме стратегическите предимства, които правят този вид транспорт предпочитан избор. Освен това ще проучим наличните опции, различните видове камиони и железопътни системи, както и процесите при сухоземен транспорт стъпка по стъпка.

Какво е сухоземен транспорт

Когато говорим за сухоземен транспорт, имаме предвид всички транспортни операции, които се извършват по наземна инфраструктура – това включва пътища, магистрали, железопътни линии. За разлика от въздушния транспорт, който в исторически план е сравнително нов метод на транспортиране, използването на сухоземен транспорт датира от древни времена.

Ако въздушният транспорт е известен със скоростта, а морският – с обема си, то при сухоземен транспорт се постига баланс между двете, като се предлага рентабилно решение за различни размери на товари и различни разстояния. Въпреки че не е толкова бърз, колкото например въздушните услуги за доставка, използването на сухоземен транспорт все още остава най-доброто решение за много фирми.

Качествен сухоземен транспорт 2
Качествен сухоземен транспорт за всеки

Сухоземен транспорт: процедури

Процедурите за сухоземен транспорт включват щателно планиране и изпълнение. От избора на най-добрия маршрут до митническото освобождаване, всяка стъпка играе решаваща роля за осигуряване на безпроблемна доставка в срок. Системите за проследяване в реално време и усъвършенстваните комуникационни технологии също допринасят за общата ефективност и добавят видимост към процеса на сухоземен транспорт.

Предимства за фирми, които избират сухоземен транспорт

Бизнесът може да извлече многобройни ползи, като избере сухоземен транспорт. Той е рентабилна алтернатива за изпълнение на регионални и национални пратки. Използването на този вид транспорт предлага също по-високо ниво на контрол върху процеса на доставка, като в същото време позволява на бизнеса бързо да се адаптира към променящите се пазарни изисквания.

Прочетете повече за автомобилен транспорт на нашия сайт

Какво е сухоземен транспорт
Сухоземен транспорт: процедури
Предимства за фирми, които избират сухоземен транспорт

transport

Какви са подготовките и етапите при международен автомобилен транспорт – част 3

Стъпка 4: Пристигане на товара в страната на местоназначение при международен автомобилен транспорт

Международен автомобилен транспорт - видове 1
Международен автомобилен транспорт – видове и мнения

Ако по време на международен автомобилен транспорт сте напуснали Европейския съюз, след пресичане на границата на държавата на местоназначение стоките трябва да бъдат позиционирани в митническата служба за оформяне на внос, за да се провери документацията. Ако е необходимо, се прави и физическа проверка на продуктите. 

Също така при международен автомобилен транспорт е от съществено значение да се вземат предвид разпоредбите на всяка държава или икономическа зона, за да се гарантира спазването на разпоредбите на нейното законодателство и да се предотвратят редица проблеми, щети, забавяния и загуби.

Ако по някаква причина цялата необходима документация за вида на превозваните стоки при международен автомобилен транспорт не е налична за оформяне, стоките ще бъдат задържани на митницата и това ще създаде редица проблеми.

Стъпка 5: Доставка на стоката при международен автомобилен транспорт

При влизане в страна, която не е член на ЕС, трябва да се извърши оформяне при режим внос. След като този процес по международен автомобилен транспорт бъде завършен, ще бъде разрешено пратката да продължи пътуването си до крайната дестинация.

Международен автомобилен транспорт - видове 2
Международен автомобилен транспорт – видове и оферти за Вас

След като товарът пристигне на уговореното място, ще е необходимо само заявената стока да се достави на вносителя или на фирмата, която ще се заеме с разтоварването. Така процесът по международен автомобилен транспорт на вашите стоки ще бъде изцяло завършен.

Ако искате да избегнете всички рискове по време на международен автомобилен транспорт на стоките ви и ако имате нужда товарите ви да стигнат навреме и невредими, свържете се с консултантите на ДЕСПРЕД. След десетилетия опит в организирането и провеждането на международен автомобилен транспорт на разнообразни стоки в различни държави, ние можем да ви помогнем не само със съвет, но и с цялостна спедиция на товарите ви. Заявете ден и час, в който наш консултант ще ви посети и ще отговори на всичките ви въпроси.

Прочетете повече за интермодален транспорт

Стъпка 4: Пристигане на товара в страната на местоназначение при международен автомобилен транспорт
Стъпка 5: Доставка на стоката при международен автомобилен транспорт

transport

Какви са подготовките и етапите при международен автомобилен транспорт – част 2

Международен автомобилен транспорт - мнения 1
Международен автомобилен транспорт – мнения и страхотни оферти

Стъпка 2А: Износно митническо освобождаване при международен автомобилен транспорт

Ако при международен автомобилен транспорт стоката се изпраща в трета страна, стоката трябва да бъде готова за митническо освобождаване, преди да напусне страната. Ще бъде изготвен протокол за потвърждение, в който ще бъде прегледан товарът и необходимата документация за международен автомобилен транспорт, за да се разреши излизането.

При организирането на международен автомобилен транспорт има и възможност за позициониране на стоката в LAME за освобождаване, намаляване на броя на спиранията на превозвача и намаляване на времето за доставка.

Стъпка 2Б: CMR за вътрешнообщностни превози при международен автомобилен транспорт

Ако при международен автомобилен транспорт страната на местоназначение на вашите продукти също е в рамките на Европейския съюз, е необходимо само да имате транспортен документ или товарителници (CMR), където се съдържа цялата информация за операцията в случай на подробна проверка. Пътната товарителница е договор за превоз между изпращача и транспортната компания, в която превозвачът за международен автомобилен транспорт се задължава да превози стоки от едно място до друг за договорена цена. В него са изброени и всички условия по транспортирането при международен автомобилен транспорт. Тази товарителница е от съществено значение при международен автомобилен транспорт и е необходим документ в случай на проверка. За пратки в рамките на Европейската икономическа общност, където не се изисква митническо оформяне при износ и внос, CMR е основният документ, който трябва да се представи в случай на трансграничен контрол.

Стъпка 3: Фаза на превоз при международен автомобилен транспорт

Международен автомобилен транспорт - мнения 2
Международен автомобилен транспорт – мнения на специалисти

След подготовката на стоките за международен автомобилен транспорт и след извършване на експортното оформяне идва време за самия превоз.

Фактът, че международен автомобилен транспорт се извършва по шосе, и добре развитата пътна мрежа по целия свят улесняват възможността за избор на най-добрия маршрут въз основа на проходимостта на пътищата в момента, тяхното състояние и метеорологичните условия.

За да се избегнат проверките на стоките на границите на държавите между произхода и местоназначението, ще е необходимо наличието на карнет ТИР, което минимизира документацията и подобрява времето за доставка при международен автомобилен транспорт.

Вижте нашите предложения за автомобилен транспорт

Стъпка 2А: Износно митническо освобождаване при международен автомобилен транспорт
Стъпка 2Б: CMR за вътрешнообщностни превози при международен автомобилен транспорт
Стъпка 3: Фаза на превоз при международен автомобилен транспорт

Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags
Категории
Последни публикации
Архив
Мета
Tags

DO YOU STILL HAVE A QUESTION REGARING OUR SERVICES?

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit. Nunc consequat elementum tempor. Duis porta lectus ut dui consequat.