Български Черноморски логистичен център

Български Черноморски логистичен център BBSLC (Bulgarian Black Sea Logistic Center)

 

Уникален за Балканския полуостров клъстер, който предоставя цялостно логистично решение, с оптимални цени и транзитно време, изцяло в помощ на Вашия бизнес.

BBSLC включва:

1. Деспред АД – логистична фирма със собствени многофункционални терминали и съоръжения, ноу-хау в транспорта и логистиката

2. Пристанище България Запад – изцяло частно пристанище разположено на Черно море, гъвкави решения и работно време – http://www.portbulgariawest.com/

3. Ro-Ro кораб „Дружба” – редовна и сигурна връзка с Грузия през Черно море – http://bg.pbm.bg/

BBSLC има за цел да подпомогне възраждането на традиционните за България икономически дейности в индустрията, селското стопанство, транспорта и туризма.

BBSLC е с отлична стратегическа локация:

 – Пет от всички десет общоевропейски коридора (IV, VII, VIII, IX, X), минават през Република България, което позволява лесно, бързо и сигурно транспортно решение до ключови пазари в Турция, Близкия Изток, ЕС, Русия и страните от ОНД,

 – TRACECA (Транспортен коридор Европа – Кавказ – Азия) свързва Република България с региона на Кавказ и Централна Азия – коридор VIII.

BBSLC е част от Холдинг с изцяло български капитал и регистрирани в Република България дружества.

Оценете тази страница