Складова логистика

transport
Складова логистика

Деспред АД разполага с многофункционални логистични терминали с покрити складови помещения на обща площ над 21 000 кв.м. и над 49 000 кв.м. открити специализирани складови площи в София, Пловдив, Бургас, Димитровград.

 

В терминалите на Деспред се извършва логистична обработка и съхранение на палетизирани и насипни генерални товари, групажни пратки и комплектни автомобилни, вагонни и контейнерни товари.

 

Предлагаме Ви:

 • Съхранение на палетизирани и непалетизирани товари;
 • Пълен набор от складови операции – товаро-разтоварни операции, приемане, съхранение, справки за наличности и движение на стоките, експедиране;
 • Пълен набор от допълнителни услуги – сортиране, окомплектоване, опаковане и пакетиране, преопаковане, етикиране, палетизиране, фолиране, фумигация;
 • Краткосрочно и дългосрочно съхранение;
 • Складиране на конвенционални стоки, стоки – хранителни, стоки под режим транзит, стоки под митнически контрол;
 • Митническо складиране:
  • временно складиране под митнически контрол в София, Пловдив, Бургас, Димитровград;
  • митническо складиране в склад тип „А” в София, Пловдив, Бургас, Димитровград.

 

Терминалите ни разполагат с:

 • рампи за товаро-разтоварни дейности
 • охрана и видеонаблюдение
 • собствени товаро-подемни съоръжения
 • паркинг за камиони
 • противопожарна система

 

В допълнение, може да организираме транспортните и митническите услуги за Вашите товари.

Можете да разчитате на професионална среща-консултация с нашия екип по удобно за двете страни време.

За бързо запитване моля натиснете тук

 

Складова логистика

Когато продуктите ви не тръгват директно от производствената линия към клиента, имате нужда от място, на което да ги съхранявате. Дейностите, необходими за съхранението на стоките, се наричат най-общо складова логистика. В понятието складова логистика влизат планирането, организацията, управлението и изпълнението на всички операции, необходими за получаване, съхранение и изваждане на стоките от склада.

Вижте повече:

Услуги по складова логистика от Деспред

Деспред може да осигури широка гама от услуги, свързани със складова логистика. Нашите клиенти могат да разчитат на следните дейности по складова логистика.

Складова логистика и собствени складове на Деспред

Складова логистика 1
Складова логистика – Научете повече!

В Деспред разполагаме със собствени многофункционални терминали за складова логистика и различни складови помещения в София, Пловдив, Бургас и Димитровград. Покритите складови площи са над 21 000 кв. м, а откритите – над 49 000 кв. м. В тези терминали за складова логистика извършваме обработка и съхранение на палетизирани и насипни генерални товари, групажни пратки, комплектни автомобилни, вагонни и контейнерни товари.

Складова логистика – съхранение на товари

Собствените ни складове позволяват да извършваме качествено съхранение на палетизирани и непалетизирани товари. Този тип складова логистика е удобна за вас, когато трябва да се освободите от стоките си преди да ги изпратите за транспорт или когато доставката дойде по-рано от уговорения с клиентите ви срок. В такива ситуации можем да осигурим перфектна складова логистика и да ви освободим от затрудненията, свързани с намиране на начини и места за складиране на стоки.

Складова логистика – товарене и разтоварване

При приемане и предаване на стоки в и от складовете на Деспред можете да разчитате на професионално товарене и разтоварване. За тези дейности по цялостна складова логистика разполагаме със квалифициран персонал и необходимите подемна техника и съоръжения.

Складова логистика – краткосрочно и дългосрочно съхранение

За да ви осигурим пълно спокойствие по отношение на вашите продукти, в нашите услуги по складова логистика влиза както краткосрочно, така и дългосрочно съхранение на товари. Можете да разчитате, че вашите продукти ще са на сигурно и безопасно място толкова дълго, колкото е необходимо.

Складова логистика – справки за наличности и движение на стоките

Складова логистика 2
Складова логистика 1 – Научете повече!

Докато се възползвате от цялостната складова логистика на Деспред, можете да проверявате и да получавате информация за своите стоки във всеки един желан от вас момент. За тази цел работим с мощен софтуер, в който прецизно водим цялата информация за всички ваши входящи и изходящи товари. Можете да проверявате наличните количества на отделни стоки или на всички продукти, които съхраняваме за вас. Можете също така да проследявате движенията им по време на транспортиране или други операции, свързани с тях.

Складова логистика – експедиране

Услугите по складова логистика на Деспред осигуряват и експедиране на товари. Можете да използвате и транспортните услуги на Деспред, за да се освободите изцяло от грижата по доставките и да се концентрирате върху производството си.

Складова логистика – сортиране и окомплектоване на стоки

Често се налага при експедиране на стоките да се направи допълнително сортиране или окомплектоване. Нашите услуги по складова логистика включват и тези дейности, за да не се налага да организирате извънредно пренасяне на стоките извън складовете.

Складова логистика – опаковане, преопаковане, пакетиране и етикиране на стоки

Складова логистика 3
Складова логистика – Свържете се с нас!

Опаковките на всички стоки се проверяват щателно при приемането им, за да се осигури тяхната безопасност и качествено съхранение. Ако имате нужда от опаковане, преопаковане, пакетиране и етикиране на стоките си, можете да го получите в Деспред. Тези услуги по складова логистика могат да се извършат както при пристигане на пратките, така и преди експедиция, за да сте сигурни, че товарите ви са подходящо пакетирани за съответния тип транспорт.

Складова логистика – палетизиране и фолиране на стоки

Някои типове транспортиране изискват стоките да са палетизирани и фолирани. Ние можем да осигурим тези дейности по складова логистика, за да сте спокойни за товарите си от самото начало до края на превозването им.

Складова логистика – фумигация и хигиена

За да гарантираме пълната безопасност на вашите стоки и товари, в услугите ни по складова логистика влизат и регулярни специализирани дейности по фумигация, които унищожават всички вредители. Складовете се почистват редовно, за да се осигури добра хигиена и качество на съхранението.

Складова логистика – складиране на хранителни стоки

Складова логистика 4
Складова логистика 1 – Свържете се с нас!

За да осигурим перфектна складова логистика за всеки тип стоки, разполагаме със специални складове за съхранение на хранителни стоки. Това са добре климатизирани и защитени помещения, в които хранителните стоки могат да се съхраняват в контролирана и безопасна среда. Можем да следим за вас и сроковете на годност, за да ви даваме нужната информация и да не търпите загуби.

Складова логистика – складиране на стоки под режим транзит

Пълните услуги по складова логистика на Деспред включват съхранение на стоки под режим транзит между митническите учреждения.

Складова логистика – временно складиране на стоки под митнически контрол

Можете да разчитате на нашата складова логистика, когато стоките ви са поставени под митнически контрол и трябва да изчакат представянето си пред митническите органи.

Складова логистика – митническо складиране в склад тип „А“

Ако имате нужда от митническо складиране в обществен митнически склад, Деспред може да ви осигури и тази услуга, за да ви улесни максимално в отношенията ви с митниците.

Оборудване за складова логистика

За да изпълняваме перфектно дейностите по складова логистика, в Деспред разполагаме с висококвалифициран персонал и специализирана техника. Така гарантираме безопасността на продуктите ви, както и бързината и ефективността на дейностите по товарене, съхранение и разтоварване. Във всички складови бази на Деспред можете да разчитате на:

 • Рампи за товарене и разтоварване
 • Собствени съоръжения за товаро-подемни дейности
 • Системи за охрана и видеонаблюдение
 • Система за противопожарна защита
 • Паркинг за камиони

Бързото товарене и разтоварване на стоките намалява времето за изчакване.

За кого е подходящо да използва складова логистика от Деспред

Складова логистика 5
Складова логистика – ДЕСПРЕД

Използването на складова логистика от Деспред е подходяща за всички клиенти, които използват логистичните, експедиторски и транспортни услуги на компанията. Това позволява да получат цялостно обслужване, в което да прехвърлят всички дейности по превозването и съхранението на продукцията си на нашите специалисти.

Складовите бази на Деспред могат да се използват и само за складиране на стоки преди транспортиране или за митническо складиране от различни типове.

Свържете се с нашите консултанти, за да научите всички подробности за дейностите по складова логистика, които предлагаме, и да проверите какви професионални решения можем да ви осигурим.

 • Складова логистика 6
  Складова логистика 6 - Разгледайте при нас!
5/5 - (1 vote)